Archive for the x. Karol Hoinka Category

FiM – Miliony proboszcza

Posted in Andrzej Czaja, x. Bernard Kontny, x. Karol Hoinka with tags , on 2013.04.15 by x. Victor

Cud na Opolszczyźnie! Urząd skarbowy i sąd ośmieliły się wymierzyć surową karę urzędnikowi Kościoła panującego. Czytaj dalej