Archive for the x. Tadeusz Karwowski Category

FiM – Święta wojna

Posted in x. Tadeusz Karwowski with tags , on 2013.04.10 by x. Victor

Piotr G., były organista parafii Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim, domaga się od swojego dawnego pracodawcy – ks. kanonika Tadeusza K. – 60 tys. zł za godziny nadliczbowe. Czytaj dalej