Archive for the x. Marek Gałęziewski Category

FiM – Kuria doi Powązki

Posted in x. Marek Gałęziewski, x. Rafał Markowski with tags , on 2013.02.15 by x. Victor

Kościół wyreżyserował widowisko plenerowe pt. „Ratujmy zabytki Powązek” z udziałem nieświadomych swej roli sław polskiej sceny i estrady… Czytaj dalej