Archive for the x. Dariusz Zając Category

FiM – Wojna w rodzinie

Posted in x. Dariusz Zając, x. Jan Duda with tags , on 2013.05.02 by x. Victor

Proboszcz pokłócił się z zakonnicami. Poszło o dominację. Czytaj dalej