Archive for the x. Stanisław Kałużny Category

FiM – Haracz albo zesłanie

Posted in x. Stanisław Kałużny, x. Władysław Bochnak with tags , on 2013.01.20 by x. Victor

Przychylność i łaska purpurowych zwierzchników uzależniona jest od systematycznego i hojnego wspomagania biskupiego skarbca daniną z coniedzielnej tacy. Proboszcz, który tego nie rozumie, sam na siebie kręci bat. Może skończyć przed terminem w domu księży emerytów. Bez grosza przy duszy i bez prawa do obrony. Czytaj dalej