Archive for the x. Jan Flisikowski Category

Dyrektor skarży na księdza

Posted in x. Jan Flisikowski with tags , , on 2013.02.05 by x. Victor

Dyrektor lipnickiej szkoły twierdzi, że proboszcz sąsiedniej parafii podważa autorytet nauczycieli, bo skrytykował ich podczas kazania. Skarga na duchownego trafiła wczoraj do kuratorium. Ksiądz uważa, że nic złego nie zrobił. Czytaj dalej