Archive for the x. Piotr Szczepaniuk Category

FiM – Dramat w trzech aktach

Posted in x. Piotr Szczepaniuk, x. Wojciech Gappa with tags , on 2013.04.06 by x. Victor

Według księdza Wojciecha Gappy, katolik samobójca nie ma prawa do katolickiego pogrzebu. Osobie, której nikt nie zdołał pomóc za życia, nawet po śmierci nic się nie należy. Czytaj dalej