Archive for the x. Eugeniusz Łupiński Category

Liczy się tylko taca

Posted in x. Eugeniusz Łupiński with tags , on 2012.11.11 by x. Victor

Proboszcz Czerwonki sprzedał potajemnie ziemię, na której stała plebania. Wierni skazali go na banicję Czytaj dalej