Archive for the x. Bolesław Jewulski Category

FiM – Katolickie ziarno

Posted in Kazimierz Nycz, x. Bolesław Jewulski with tags , on 2013.01.16 by x. Victor

Zboże rzucone na podatną glebę da wspaniały plon – naucza Pismo. No tak, ale to interes niepewny – uznał pewien ksiądz. Czytaj dalej