Archive for the x. Tadeusz Panuś Category

Zwolnili księdza

Posted in x. Henryk Pyka, x. Tadeusz Panuś with tags , , on 2011.01.27 by x. Victor

PROBOSZCZ Z PYZÓWKI na Podhalu, któremu sąd zakazał prowadzenia katechezy, nie uczy już dzieci. Czytaj dalej

Wyrok na katechetę za znęcanie nad uczniem

Posted in x. Henryk Pyka, x. Tadeusz Panuś with tags , , on 2011.01.27 by x. Victor

Przez trzy lata proboszcz z Pyzówki na Podhalu nie będzie mógł nauczać katechezy w szkole. To wyrok za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad uczniem miejscowej szkoły podstawowej. Czytaj dalej