Archive for the x. Michał Błaszkiewicz Category

FiM – Historia jednej budowy

Posted in Józef Michalik, x. Michał Błaszkiewicz with tags , on 2013.04.10 by x. Victor

Parafia Miłosierdzia Bożego działająca na największym w Przemyślu osiedlu Rycerskim nie ma jeszcze kościoła! Nowego – ma się rozumieć. Czytaj dalej

Zły ksiądz

Posted in b. Józef Michalik, Józef Michalik, x. Józef Bar, x. Michał Błaszkiewicz with tags , on 2012.11.12 by x. Victor

Nie miała baba kłopotu kupiła plebanię. Czytaj dalej