Archive for the x. Marian Janus Category

FiM – Beczka śmiechu

Posted in Kazimierz Ryczan, x. Marian Janus with tags , on 2013.11.11 by x. Victor

W Kielcach znaleźliśmy dwóch księży: awanturnika i człeka przyzwoitego. Ten pierwszy to zwykły księżulo, a drugi jest jego szefem, czyli biskupem. Czytaj dalej