Archive for the x. Bartosz Hajnowski Category

Iwonicz Zdrój: Kuria milczy w sprawie proboszcza z Hłudna

Posted in x. Bartosz Hajnowski, x. Stanisław Kaszowski, x. Stanisław Kaszowski with tags , , on 2010.02.13 by x. Victor

– To nasz wewnętrzna sprawa – mówi ks. Bartosz Rajnowski, kanclerz Kurii Metropolitarnej w Przemyślu. Czytaj dalej