Archive for the x. Krzysztof Matysek Category

FiM – Misja specjalna

Posted in x. Krzysztof Matysek, x. Krzysztof Wojnarowski with tags , on 2014.01.08 by x. Victor

Katecheci ruszyli do szkół kilkanaście lat temu, aby rozbudzać w maluczkich wiarę w jedynie słuszną Bozię. Dla stanu polskiej religijności efekty ich pracy są żadne. O moralności wychowanków… lepiej nie wspominać. Czytaj dalej