Archive for the x. Henryk Jośko Category

FiM – Kości niezgody

Posted in Czarni bezkarni, Stanisław Gądecki, x. Henryk Jośko, x. Jan Tadych, x. Jan Twardy, x. Leon Zajkowski, x. Tadeusz Gawroński, x. Zenon Kowalski with tags , on 2014.02.02 by x. Victor

Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach– głosi ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ale wielu księży uważa, że polskie prawo ich nie dotyczy. Czytaj dalej