Archive for the z. Ewa Kwiecińska Category

FiM – Skazane na miłosierdzie (2)

Posted in 'Miłosierdzie' zakonnic, Domy 'opieki', z. Ewa Kwiecińska, z. Miłosierdza, z. Mędala (s. Łukasza) with tags , , on 2013.04.21 by x. Victor

Sprawiające kłopot dziewczęta nasze państwo kieruje na wychowanie do zakonnic. Czytaj dalej

FiM – Skazane na miłosierdzie

Posted in 'Miłosierdzie' zakonnic, Domy 'opieki', z. Ewa Kwiecińska, z. Miłosierdza, z. Mędala (s. Łukasza) with tags , , on 2013.04.21 by x. Victor

Państwo polskie oddaje młode dziewczęta zagrożone demoralizacją na wychowanie zakonnicom. Specjalistkom od wypędzania diabła. Czytaj dalej