Archive for the x. Wiesław Staszko Category

FiM – Cudownie zabita

Posted in x. Wiesław Staszko with tags , on 2013.01.16 by x. Victor

Pod bokiem kardynała Macharskiego ma miejsce wiele zadziwiających przypadków. Czytaj dalej