Archive for the Marek Kukiełka Category

FiM – Kapłan z SLD

Posted in Marek Kukiełka with tags , on 2013.04.09 by x. Victor

Marek K. był dobrym, lubianym kapłanem (szczególnie przez kobiety), ale zrzucił sutannę, na zawsze rozstał się z Krk i dziś pracuje jako inspektor w kasie chorych. Czytaj dalej