Archive for the x. Józef Piłat Category

FiM – A Piłat umył ręce

Posted in x. Józef Piłat with tags , on 2013.02.18 by x. Victor

Nie od dziś wiadomo, że obrót kwaterami na katolickich cmentarzach to intratny biznes. Czytaj dalej