Archive for the x. Mariusz Kałas Category

Biskup postawił na swoim

Posted in Bunt parafian, Edward Dajczak, x. Adam Mizerski, x. Andrzej Sagun, x. Jerzy Sławiński, x. Mariusz Kałas with tags , on 2014.01.30 by x. Victor

Parafia w Strącznie ma od 1 sierpnia nowego proboszcza, którym został ksiądz Andrzej Sagun. W objęciu parafii musiała mu pomóc policja. Z byłym proboszczem ks. Adamem Mizerskim nie ma żadnego kontaktu. Parafianie podzieleni zostali na zwolenników i przeciwników starego proboszcza. Czytaj dalej