Archive for the x. Zygmunt Głąbała Category

FiM – Proboszcz non grata

Posted in x. Antoni Łassa, x. Zygmunt Chromiński, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.04.20 by x. Victor

Była sobie wieś spokojna i miły ludziom ksiądz dobrodziej, co to i słowo pocieszenia miał dla człowieka, i ślub, a nawet pogrzeb czasem za darmo odprawił. Taka zaś sytuacja jest wstrętna dla kościelnych dostojników, więc ścierpieć jej nie mogli. Czytaj dalej

Sołtysi włamali się na plebanię

Posted in x. Mirosław Dereszewski, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Sołtysi kilku wsi w parafii Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn) w powiecie turkowskim, wyważyli w środę drzwi do plebanii, do której od ponad miesiąca nowy proboszcz nie mógł się dostać. A to za sprawą byłego proboszcza ks. Zygmunta G., który nie zgadzając się na zmianę parafii (o czym już informowaliśmy), zamknął drzwi plebanii na cztery spusty, zabrał klucze i zniknął. Czytaj dalej

Zniknięcie księdza Zygmunta

Posted in Bronisław Dembowski, Roman Andrzejewski, x. Antoni Łassa, x. Mirosław Dereszewski, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Proboszcz w Kowalach Pańskich nie chciał opuścić parafii – aż nagle wyjechał w nieznane, zabierając ze sobą wszystkie klucze do kościoła. Czytaj dalej

Dobry ksiądz

Posted in x. Antoni Łassa, x. Mirosław Dereszewski, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Proboszcz z Kowali Pańskich olał polecenie biskupa i nie chciał się wynieść z parafii. Bunt proboszcza wsparły owieczki. Czytaj dalej