Archive for the x. J. A. (Bydgoszcz) Category

FiM – Kościelna familiada

Posted in Jan Tyrawa, x. J. A. (Bydgoszcz), x. NN (Bydgoszcz), x. Wiesław M. (Częstochowa) with tags , , , on 2013.04.23 by x. Victor

Gdy tylko żona zada się z wielebnymi, a jej mąż jest zdrowy na umyśle, to od razu powinien kompletować dokumentację rozwodową… Czytaj dalej