Archive for the x. Józef Tymczuk Category

FiM – Opór materii

Posted in Tadeusz Płoski, x. Józef Tymczuk with tags , on 2014.01.17 by x. Victor

Są rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Jak na przykład to, że nadejdą czasy, kiedy ludzie będą modlić się przede wszystkim o to, by księża nie budowali im kościołów… Czytaj dalej