Archive for the x. Jan Majka Category

Proboszcz zamknął szkołę na rekolekcje

Posted in x. Jan Majka with tags , on 2011.01.02 by x. Victor

Dzieci ze szkoły w Kościelcu od początku tygodnia nie chodziły na lekcje, bo… do wsi miał przyjechać święty obraz. To były „rekolekcje przed nawiedzeniem” – tłumaczą dyrektor i proboszcz. Czytaj dalej